Archive for the webgl Tag

First steps into Web 3D Graphics with Three.js

threejs

Запис от презентацията ми на jsnext conf (23.11.2014). Идеята е че много хора намират трудно навлизането в 3D света с всички непознати компоненти и за какво всъщност се използват. Имайки тази основа, след това човек по – лесно може да се ориентира във всички дема и уроци.   Слайдове