Archive for the 'CSS' Category

Web design терминология – Част 2: CSS

web design terminology part 2 - css

Web design терминология – Част 2: CSS Каква е разликата между пропърти и селектор? Какво е CSS правило? Каква е разликата между псевдо клас и псевдо елемент? Продължаваме с втората част от тази серия. Ако сте чели предната част, ще знаете, че целта не е да се дадат определения на всички термини, а по – […]