Киното и HTML5

Каква е връзката между html5 и кино индустрията? Възможно ли е html5 да даде идея и насока за развитие на алтернативна страна на киното? Към този размисъл ни подтиква поредният проект от Chrome Experiments – http://www.ro.me

Моля оставете коментар – какво мислите по темата. Възможно ли е подобно развитие.

Hint за тези, които не схващат видеото – размърдайте си мишката и копчетата след започване на филма и си пуснете звук :)


One Response to “Киното и HTML5”

  1. […] saw last post on Pavel Kolev’s blog about ROME and remembered one old stuff. There are some great innovative artistic people and […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *